Yetkinliği, motivasyonu ve performansı yüksek çalışanlar ile fark yaratmak.

Ekpet İnşaat,  benimsenen insan kaynakları politikaları doğrultusunda iki önemli amaca hizmet etmektedir.

• Bireyleri sorumluluk üstlenmek, insiyatif kullanmak ve bu şekilde işlerine ve işlerinin sonuçlarına sahip çıkmak için motive etmek,
• Bir yandan bireyi geliştirirken, öte yandan ekip çalışmasına teşvik ederek çalışanlarımızın iş hedeflerinde daha başarılı olmasını sağlamak.

Böylece hedeflere ve insan kaynağına daha iyi odaklanıp, kişilerin katma değerlerinin işin başarısındaki rolünü ön plana çıkarabileceğimize inanıyoruz.

İş başvurularınızı; cv@ekpet.com adresine yapabilirsiniz.

Yollar medeniyeti geleceğe bağlar, size ulaşan tüm yollarda geleceği inşa ediyoruz.